Privacy

Deze website is eigendom van vzw Theater Antigone (ondernemingsnummer 0410019988).
Adres: Overleiestraat 41, 8500 Kortrijk
Tel: +32 56 24 08 87
www.antigone.be
post@antigone.be

Theater Antigone hecht veel belang aan de privacy van onze websitegebruikers. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, maar soms vragen we de gebruiker om persoonlijke informatie.

WELKE GEGEVENS HOUDEN WE BIJ?

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten hebben we een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou. We vragen je voornaam en naam, postcode en woonplaats, je e-mailadres en telefoon- of gsm-nummer.
Wanneer je je aanmeldt om onze seizoensbrochure en tijdschrift te ontvangen, hebben we je volledige postadres nodig.
Bij inschrijvingen voor theaterkampen of workshops, vragen we een geboortedatum. Op die manier kunnen we controleren of de ingeschrevene voldoet aan eventuele leeftijdsvoorwaarden om deel te nemen aan het theaterkamp of de workshop. Bij minderjarige deelnemers vragen we ook de naam van een van de ouders, een gsm-nummer en e-mailadres.
In bepaalde gevallen, zoals voor een theaterkamp of sommige workshops, vragen we de deelnemer een medische fiche in te vullen. Die gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel geraadpleegd in geval van medische urgentie of om vooraf te controleren of er sprake is van bepaalde allergieën of medische aandoeningen die de deelnemer kunnen beperken deel te nemen aan sommige activiteiten. De medische fiche wordt vernietigd na afloop van de activiteit.

WAAR HALEN WE DIE GEGEVENS?

Theater Antigone houdt de persoonlijke gegevens bij die je zelf invoert via de formulieren op onze website. Dat is nodig wanneer je tickets wil reserveren, om workshops, theaterkampen of andere activiteiten te boeken of wanneer je het contactformulier invult.
Daarnaast registreren we de persoonlijke gegevens die u verstrekt via telefonisch contact of aan onze ticketbalie (Overleiestraat 41, 8500 Kortrijk) om tickets te reserveren of in te schrijven voor een activiteit.
Theater Antigone neemt af en toe deel aan openbare evenementen zoals cultuurmarkten of studentenactiviteiten. In die gevallen kunnen ook gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een wedstrijd of wanneer bezoekers zelf vragen een dienst te verlenen (vb. tickets reserveren) of informatie te verstrekken (vb. stuur mij informatie door over een theaterkamp).

WAARVOOR GEBRUIKEN WE DIE GEGEVENS?

Theater Antigone heeft een aantal persoonlijke gegevens nodig om bepaalde diensten te kunnen verlenen:

  • de realisatie van onze ticketverkoop, workshops of activiteiten
  • toegangscontrole
  • bepaling van tarieven
  • servicemailing voor en/of na uw bezoek
  • contactopname in geval van een programmawijziging of annulering
  • om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren (bezettingsgraad van onze voorstellingen, geografische analyse van ons publiek, enz.)

Bij reservaties of inschrijvingen, kan je ervoor opteren in te schrijven op onze digitale nieuwsbrief. Je ontvangt dan op regelmatige basis informatie over onze werking en activiteiten en krijgt een blik achter de schermen.
Je kan via onze website ook aanmelden voor onze tijdschriften.

WIE GEBRUIKT GEGEVENS?

De persoonlijke gegevens die je vrijgeeft aan Theater Antigone worden gebruikt door Theater Antigone zelf.
In bepaalde gevallen krijgen derden wel toegang tot je gegevens, bijvoorbeeld als Theater Antigone samenwerkt met andere organisaties die die gegevens nodig hebben om de ticketverkoop of activiteit te kunnen realiseren. Bij de gezamenlijke organisatie van activiteiten kunnen je voornaam en naam gedeeld worden met de medeorganisator, bijvoorbeeld om een aanwezigheidslijst op te maken.

FOTO’S

Bij deelname aan activiteiten van Theater Antigone kunnen er foto’s of videobeelden gemaakt worden. Die dienen als verslaggeving van de voorstelling, de workshop of de activiteit en kunnen verschijnen op de sociale media (Facebook, Instagram, Twitter), op de website of in de nieuwsbrief van het gezelschap. Voor gelijkaardige evenementen kan het beeldmateriaal ook in volgende seizoenen gebruikt worden ter aankondiging of promotie van de aankomende activiteit.
Als je je na het lezen van deze privacy verklaring akkoord verklaart met de manier waarop Theater Antigone omspringt met persoonlijke gegevens, ga je akkoord met het maken en verspreiden van beeldmateriaal waarop jij eventueel te zien bent. Mocht je alsnog bezwaar maken tegen een van die beelden, kan je dat laten weten via ine@antigone.be of op het moment zelf signaleren aan de fotograaf of een van onze medewerkers.


COOKIES

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website met bepaalde pagina's wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de reservatie van tickets of activiteiten mogelijk te maken.
Je kan cookies uitzetten via je browser, maar hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken.
Zonder cookies is het niet mogelijk om tickets te bestellen op deze website. De website kan geen informatie over je bestelling meenemen naar de volgende pagina als je cookies uitgeschakeld zijn.

GEGEVENS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Theater Antigone vindt het belangrijk dat je een goed idee hebt van de manier waarop we omgaan met je persoonlijke gegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring, beslist om je gegevens door te geven aan onze organisatie, heb je op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze verklaring staan beschreven.
Op de website van Theater Antigone is het niet zo dat je zelf een profiel kan aanmaken waarin je achteraf wijzigingen kan doorvoeren. Die veranderingen kan je op elk moment doorsturen naar ons algemeen e-mailadres post@antigone.be Via die weg kan je ook vragen om de gegevens gekoppeld aan jouw persoon te verwijderen en niet verder te verwerken.
Als je ingeschreven bent op de digitale nieuwsbrief en die niet meer wenst te ontvangen, kan je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

UPDATE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan mogelijk aangepast worden naar aanleiding van gewijzigde diensten of veranderingen in de privacywetgeving. In dat geval zetten we een melding op onze website.