Missie

De voorbije jaren groeide Theater Antigone, onder de artistieke en zakelijke leiding van acteur en regisseur Jos Verbist en onder impuls van een vierkoppige artistieke staf, uit tot een efficiënt werkende productiekern die een bovenregionale uitstraling koppelt aan een stevige lokale verankering. Als middelgroot gezelschap groeide Theater Antigone uit tot een sterkhouder in het Nederlandstalige theaterlandschap.

Het gezelschap ontwikkelde zich tot een speler die zich met een uitgesproken no-nonsense aanpak richt op de productie van theatervoorstellingen waarin telkens opnieuw naar een symbiose gezocht wordt tussen leesbaarheid en toegankelijkheid enerzijds en maatschappelijke relevantie, artistieke scherpte en intellectuele uitdaging anderzijds. Theater moet schuren en wringen. Maar om te kunnen schuren moet het op de juiste, spannende manier toegankelijk en leesbaar zijn. En dat is iets anders dan laagdrempelig. Daarom verricht Theater Antigone actief inspanningen om zo veel mogelijk mensen uit diverse sociale achtergronden en/of leeftijdsgroepen bij haar werking te betrekken.

Onze missie samengevat in 5 punten

 1. Theater Antigone is een theaterproductiehuis waarin de theatermaker centraal staat.
 2. Theater Antigone ontwikkelt een veelzijdig activiteitenpalet: creatie, presentatie, begeleiding van jong talent, sociaal-artistieke werking, kunsteducatie, publiekswerking.
 3. Theater Antigone is een lokaal en regionaal verankerd gezelschap dat tegelijk elke voorstelling zo breed mogelijk zichtbaar wil maken en zich niet stoort aan communautaire of nationale grenzen.
 4. Theater Antigone is een publieksgericht gezelschap, dat een breed en sociaal gediversifieerd publiek nastreeft.
 5. Theater Antigone is een toekomstgericht theatergezelschap dat veel aandacht besteedt aan de doorstroming van jonge theatermakers naar het professionele veld.

Kernopdrachten

De werking van Theater Antigone wordt aangestuurd door een veelzijdig takenpakket:

 1. creatie: zowel het brengen van klassiek repertoire vanuit een hedendaags perspectief als het ontwikkelen en stimuleren van eigentijdse dramaturgie door middel van schrijfopdrachten en dus het ontwikkelen van nieuw repertoire
 2. presentatie in de eigen ruimte van eigen voorstellingen, gastvoorstellingen, festivals én presentatie van eigen werk door middel van uitgebreide tournees
 3. investeren in de doorstroming van studenten aan het (hoger) kunstonderwijs naar het professionele veld door middel van een toekomstgerichte begeleiding van jong talent, via het jonge-regisseurs-project, het jongerenatelier en de labo-werking of via het aanbieden van een omgeving, speelplek of omkadering
 4. de sociaal-artistieke werking die zich tot een van de fundamenten van Theater Antigones werking ontwikkelde
 5. een veellagige publiekswerking die zich op diverse doelgroepen richt én tegelijk op een geïntegreerde wijze de diverse aspecten van Antigones werking stut en op elkaar betrekt. In dat kader wordt bijzondere aandacht besteed aan de uitbouw van een educatieve werking, niet alleen voor scholen, maar ook voor buurtbewoners, senioren, verenigingen, etc. Ook een gerichte receptieve werking vormt een belangrijk element binnen de publiekswerking.

Theater Antigone moet een open gezelschap zijn, met veel ruimte voor diverse genres, esthetica’s, inhouden en partnerships. Precies daarom kiezen we ervoor om met een open en breed netwerk van partners te werken, uit de artistieke sector, het onderwijs en de socio-culturele sector. We zijn dus niet alleen initiatiefnemer van diverse samenwerkingsprojecten op het snijvlak van die sectoren, we staan ook open om onze bijdrage te leveren aan initiatieven van die partners. Theater antigone wil een open huis zijn, een huis dat artistieke, intellectuele, financiële, fysieke en organisatorische ruimte biedt aan theatermakers, acteurs, vormgevers, licht- en kostuumontwerpers. Een huis dat inzet op artiesten en hun werken, en dat in een relatie van continuïteit met duurzame engagementen.

Breed publiek en doelgroepenbeleid

Theater Antigone maakt theater voor een breed publiek, en dat zonder artistieke concessies. Al ruim tien jaar investeert het gezelschap in zijn sociaal-artistieke werking, ook in tijden waarin daarvoor de financiële ruimte ontbrak. De sociaal-artistieke werking is een van de basispijlers waarop Antigone gebouwd is. Ook de jongerenwerking groeide uit tot een belangrijke, nieuwe pijler van de werking. En tot slot werd ook heel veel energie besteed aan de uitbouw van een degelijke educatieve werking op maat van de diverse doelgroepen. Door middel van dat consequente doelgroepenbeleid slaagt Theater Antigone erin zijn onmiddellijke omgeving op de eigen werking te betrekken, een breed en gediversifieerd publiek te bereiken (mede via lange speelreeksen in eigen huis en uitgebreide tournees in het Nederlandse taalgebied), én te investeren in het eigen, toekomstige publiek. Door middel van die doorgedreven inspanning bouwde Theater Antigone een enthousiast en trouw publiek uit.

Ook in de komende jaren wil Theater Antigone zich verder ontwikkelen als interdisciplinaire productiekern waar een breed publiek kennis kan maken met een gediversifieerd aanbod, van klassiek repertoire over creatie-opdrachten tot hybride theatervormen. De perifere, geografische positie van Antigone, in Kortrijk, buiten de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel, legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het gezelschap. En die neemt Theater Antigone consequent op, via een stevig lokaal ingebedde werking, via nauwe en intense contacten met regionale presentatiepartners (Kortrijkse Schouwburg, de CC'es, kunstencentrum Buda, De Werf, enz) en via doelgerichte en duurzame samenwerkingsverbanden met allerhande spelers uit de socio-culturele sector.

Kunstenaar en publiek centraal

Uitgangspunt in de werking blijft het principe dat in de structuur van Theater Antigone kunstenaar én publiek centraal staan. Elk project vertrekt van de artistieke intentie van een regisseur, auteur of speler, niet van een overkoepelende structuur. Als structuur speelt Theater Antigone een faciliterende rol. De omkadering staat ten dienste van de voorstellingen en is geen doel op zich.

Toekomstgericht

Theater Antigone investeert daarenboven niet alleen in het eigen publiek, maar ook in de volgende generatie kunstenaars. Het gezelschap werkt niet alleen nauw samen met diverse instellingen uit het hoger kunstonderwijs, maar onderneemt ook risicovolle investeringen in jong afgestudeerd talent: elk jaar krijgt een jonge theatermaker de kans in volwaardige, professionele omstandigheden een voorstelling te maken. Theater Antigone staat ook in voor 'coaching' van beginnende theatermakers. Ook net afgestudeerde spelers krijgen regelmatig en consequent de kans een rol te spelen in een Antigone-productie. Theater Antigone neemt zo haar verantwoordelijkheid in het mogelijk maken van de doorstroming van net afgestudeerde regisseurs en spelers.

Spreiding en zichtbaarheid

Theater Antigone wil haar ambities continuëren en verder uitbouwen. Daarbij wil het gezelschap inzetten op het vergroten van de spreidingsradius. Samenwerkingsverbanden met Franstalige en buitenlandse partners dienen uitgebreid te worden, zowel productief als receptief. Extra inspanningen worden verricht door de communicatie én voorstellingen in twee talen aan te maken of door te investeren in boventiteling. De basispijlers van de werking (creatie, presentatie, sociaal-artistieke werking, jongerenwerking en educatieve werking) dienen verstevigd te worden.

Diversiteit en verscheidenheid

Misschien dekt het beladen woord 'diversiteit' (of neutraler geformuleerd: verscheidenheid) wel nog het best de werking en de ambities van dit gezelschap: generationele diversiteit (het samenbrengen van verschillende generaties op de publiekstribune maar ook op het podium), esthetische diversiteit (het publiek maakt kennis met erg verschillende theatermakers en dito stijlen), mediale diversiteit (het aanbod van Theater Antigone bestaat uit erg diverse theatervormen waarbij de grenzen van de disciplines vaak op een speelse wijze verkend worden), en bovenal sociale diversiteit (het samenbrengen van publiek uit diverse, sociale contexten, rond de voorstellingen maar ook via de jongerenwerking, de educatieve werking en de sociaal-artistieke werking). Theater Antigone besteedt aandacht aan de ethnische diversiteit binnen de eigen artistieke werking.

Repertoire

Speciale aandacht in deze context gaat naar repertoire, in alle mogelijke betekenissen van het woord:

 1. Klassiek repertoire: gemiddeld één voorstelling per seizoen is een interpretatie van een bestaande repertoire-tekst (bijv. O’Neill in het eerste seizoen). Repertoire wordt daarbij niet als een museum maar als een levende praktijk benaderd. Wat kan het verleden ons vertellen over het heden? Hoe kan een vreemde tekst toch hedendaags zijn, en dat precies omdat die tekst vreemd – en dus niet ‘actueel’ is?
 2. Hedendaags repertoire: gemiddeld één maal per seizoen bestelt Theater Antigone een nieuwe tekst bij een auteur (die in sommige gevallen ook de regisseur van de voorstelling is).
 3. Eigen repertoire: Theater Antigone bouwt gestaag aan een eigen repertoire, waarbij voorstellingen na een of meerdere seizoenen hernomen worden. Het einde van de eerste speelreeks brengt dus niet noodzakelijk het definitieve einde van de voorstelling met zich mee. Wel integendeel: Theater Antigone engageert zich om de eigen voorstellingen een zo duurzaam mogelijk leven te schenken, in de vorm van lange en regelmatige speelreeksen en hernemingen, soms tot 3 seizoenen.