MAGMA - een artistiek platform in Kortrijk

MAGMA is een artistiek platform voor jongeren in Kortrijk, waarin geëxperimenteerd wordt met expressie en creativiteit onder begeleiding van professionele theatermakers. Met MAGMA willen we de diversiteit van de Kortrijkse straat op het podium brengen en daarvoor hebben we jou nodig!

Tweewekelijks op zondag komen we samen om te spelen, zingen, onderzoeken, dansen, schrijven, regisseren, decor bouwen… We ontplooien de talenten die we in huis hebben en discussiëren over thema’s die ons bezighouden. Tijdens een intensieve werkweek werken we jaarlijks naar een publiek toonmoment toe.

Deelnemen is volledig gratis. Voor meer info en inschrijving, stuur gerust een mailtje naar clara@antigone.be.

(English version)

MAGMA is an artistic youth platform in Kortrijk, in which we experiment with expression and creativity, under the guidance of professional directors. With MAGMA, we seek to reflect the diversity of the street on stage and therefore we need you!

Every two weeks on Sunday we come together to act, sing, dance, write, direct, investigate, build a decor… We develop the talents we have and discuss themes that concern us. During an intensive work week, we work towards a public show every year.

Participation is free. For more info and registration, please send an email to clara@antigone.be.

Voorbije Jongerenwerkingen