Gesprekken

Ieder seizoen probeert Theater Antigone op tijd en stond een gesprek te organiseren. Dat kan gaan om debatten, lezingen, gesprekken. Soms diepen we voorstellingen verder uit door enkele experts aan het woord te laten. Een andere keer wordt er een volledig op zichzelf staande avond georganiseerd.

Op dit moment worden er geen lezingen georganiseerd.