Vacature: Artistiek directeur

17 december 2018

Theater Antigone is op zoek naar een artistiek directeur (m/v/x)

ORGANISATIE

Theater Antigone maakt sinds lange tijd deel uit van de groep middelgrote theatergezelschappen die structureel erkend worden door de Vlaamse regering. We zijn een theaterproductiehuis waarin regisseurs en spelers maximale ontplooiings- en speelkansen krijgen. Ook op de begeleiding van jong talent ligt een belangrijke focus. Theater Antigone blijft naast die productieve werking inzetten op een jongerenwerking, een receptieve, sociaal-artistieke en educatieve werking met onder meer theaterkampen, workshops en rondleidingen. Theater Antigone heeft een breed publiek, zowel in leeftijd als in sociaalmaatschappelijke context. Doorheen de voorbije 62 seizoenen maakten we tal van eigen producties. Het team bestaat uit 6 vaste medewerkers aangevuld met vele freelancers. Theater Antigone is een werkgever die belang hecht aan diversiteit en gelijke kansen op de werkvloer.

FUNCTIE

 • Als artistiek leider ontwikkel je, in overleg met de medewerkers en de raad van bestuur, een strategische artistieke missie/visie van waaruit de organisatie verder kan groeien.
 • Je vertaalt de artistieke visie naar een artistiek, organisatorisch en financieel degelijk beleid. Je voert dat samen met je team uit.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en vormgeven van de artistieke samenwerkingen met aandacht voor jong artistiek talent, jongeren en sociaal-artistieke mogelijkheden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de dagelijkse leiding van de vaste medewerkers. Je fungeert ook als aanspreekpunt voor tijdelijke technische en artistieke medewerkers.
 • Je hanteert coachend leiderschap.
 • Je zet in op lokaal engagement en brede participatie o.m. via sociaal-artistieke initiatieven.
 • Je maakt i.s.m. de zakelijk verantwoordelijke accurate begrotingen, zorgt voor budgetopvolging en financiële afrekeningen die gerapporteerd worden aan de raad van bestuur en de overheden.
 • Je zoekt op een creatieve en verantwoorde manier naar extra inkomsten via subsidies en andere financieringskanalen.
 • Je bent het gezicht en het aanspreekpunt van Theater Antigone en zorgt voor regionale uitstraling.
 • Je vertegenwoordigt Theater Antigone in het brede theaterlandschap en legt contacten met belangrijke (co-productie)-partners en overheden in binnen- en buitenland.
 • Je onderhoudt een transparante relatie met de raad van bestuur volgens de principes van goed bestuur. 


 PROFIEL 

 • Je hebt ervaring als speler en/of maker bij een professioneel gezelschap.
 • Je hebt een hart voor podiumkunsten en een bereidheid Theater Antigone duurzaam en artistiek verder uit te bouwen.
 • Je hebt een sterk netwerk in de podiumkunstensector en weet dat verder uit te bouwen.
 • Je bent een denker en een doener.
 • Je bent een coachend leider.
 • Je verbindt artistieke keuzes op een verantwoorde manier met financiële mogelijkheden daarvoor.
 • Je bent meertalig. 


AANBOD

 • Een voltijdse betrekking, contract van onbepaalde duur
 • Indiensttreding kan vanaf 1/01/2020
 • Vergoeding volgens CAO Podiumkunsten; paritair comité 304
 • Plaats van tewerkstelling: Kortrijk

SOLLICITEREN

Contacteer Karel Vanhaesebrouck voor info en vragen op karel.vanhaesebrouck@telenet.be
Interesse? Mail dan je CV en motivatiebrief naar Theater Antigone via nancy@antigone.be
Reageren voor 1 maart 2019. 

Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.