PROMETHEUS

Aldus was de wereld geschapen. Hemel en aarde vormden daarin een welgevoegd gebouw en aan de zee waren haar oevers toegewezen. Lustig krioelend bevolkte allerlei gedierte het aardrijk; in de golven speelden de vissen, in het luchtruim de vogels, en met gezwinde tred bewogen dieren van allerlei soort zich over de aardbodem. Maar nog ontbrak het schepsel, dat geroepen was met zijn geest de wijde wereld te beheersen.
Toen kwam Prometheus op aarde.
                                                                                                           (Gustav Schwab, Griekse mythen en sagen)

Algoritmes.
We zien ze niet, maar ze zitten overal.
Zonder dat we het weten, wijzen ze ons de weg.

Eigenlijk begrijpen we niet echt wat algoritmes zijn.
Maar zij begrijpen ons maar al te goed.

Twaalf jonge spelers duiken een week lang in de repetitiezaal en onderzoeken de onzichtbare maar gigantische impact van algoritmes op ons leven. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Kunnen we nog zonder hen?

Please don’t leave us.
Please don’t skip ad.
Please subscribe.
Please buy tickets.

Prometheus is het resultaat van een eerste werkweek met de jongeren van Magma.
Toonmomenten op vrijdag 15 en zaterdag 16 april, telkens om 20u15.

Tickets kosten 6 euro. Reserveren is noodzakelijk; het aantal plaatsen is beperkt.

  • Van en met: Christian Makuta, Nansi Alkhateeb, Bruce Colman, Kayleigh Spriet, Sam Slambrouck, Mikah Vangeenberghe, Helena Heerman, Liesbeth Balcaen, Michaela Mahawakaba, Naya Mbayo, Lexi Borzikowsky, Ivandro Spencer Morais, Haider Al Timimi, Axelle Verkempinck, Patricia Kargbo, Henk Bourgeois, Niels Vanherpe, Daan Frère, Ellen Stynen

Beeld

Dit vind je misschien ook leuk