Paasvakantiekamp 2

PLAATS: Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk
PERIODE: 15/04/2019 – 19/04/2019
UREN: 9u tot 16u30, lunchpauze 12u tot 13u (zelf lunchpakket meenemen) Ook tijdens de lunchpauze is er toezicht voorzien.
PRIJS: (lunch + drank niet inbegrepen): € 110 - Kansentarief UiTpas: € 22

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en deze medische fiche ingevuld te bezorgen aan liesbeth@antigone.be of Liesbeth Verplancke, Overleiestraat 41, 8500 Kortrijk