Landschapstekening 2021

Kunsten in Kortrijk

Een nieuwe landschapstekening voor het kunstenveld in Kortrijk en regio.

Tegen de achtergrond van een nieuwe meerjarige subsidieronde en de nood aan een culturele langetermijnstrategie voor het stedelijke cultuurbeleid, ontwikkelde een brede groep van professionals en liefhebbers met hart voor de kunsten een ‘Landschapstekening’ voor het professionele kunstenveld in Kortrijk en de regio.

Die Landschapstekening, een initiatief van het Kortrijks Kunstenoverleg met steun van de Stad Kortrijk, maakt niet alleen een met feiten en cijfers onderbouwde stand van zaken van het Kortrijkse kunstenlandschap anno 2021. Vooral biedt ze een perspectief op langere termijn, voor de kunsten in een breder maatschappelijke omgeving. Op basis van een zelfevaluatie schuiven de Kortrijkse kunstenorganisaties 6 gezamenlijke prioriteiten naar voor: urgente werkpunten om als kunstenlandschap een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van stad en regio en het lokale, landelijke en internationale kunstenlandschap.

Lees hier de volledige Landschapstekening 2021 Kunsten in Kortrijk.