Contact

Algemene contactgegevens

Zaaladres

Theater Antigone
Overleiestraat 47
8500 Kortrijk
post@antigone.be
056 24 08 87

                     

Administratief adres

Theater Antigone
Overleiestraat 41
8500 Kortrijk
post@antigone.be
056 24 08 87
ON: 0410.019.988


Wie is wie?

Jos Verbist 

Artistiek en Zakelijk leider - jos@antigone.be

Nancy Vanoverbeke

Zakelijke werking - nancy@antigone.be

Bram Corneillie

Administratie, spreiding en communicatie - bram@antigone.be

Hannah Tilquin

Educatie en publiekswerking - hannah@antigone.be

Ruth Desmit

Pers en communicatie - ruth@antigone.be

Karel Vanacker 

Productie en logistiek - karel@antigone.be

Niels Vanherpe

Geluidsontwerp en Techniek - techniek@antigone.be

Contactformulier